Konferencija za novinare Srpskog pokreta Dveri: Tema: Predstavljanje Deklaracije o zdravlju i Deklaracije o zaštiti zdravlja žena
18.10.2020.

Konferencija za novinare Srpskog pokreta Dveri: Tema: Predstavljanje Deklaracije o zdravlju i Deklaracije o zaštiti zdravlja žena 18.10.2020.