"Tortura kao trauma čoveka i celog društva" 26/6/2019