"Pola veka obnavljanja rada Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912 – 1918, njihovih potomaka i poštovalaca" 2/7/2019