UNS Press centar :: PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/rss.html sr http://presscentar.uns.org.rs/img/logo.png UNS Press centar :: PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/rss.html Muzički intermeco u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3702/muzicki-intermeco-u-spomen-zbirci-pavla-beljanskog.html U Spomen-zbirci Pavla Beljanskog u četvrtak, 1. oktobra, u 18 časova, dr Ida Prodanov održaće predavanje Muzika i muzičari Pavla Beljanskog. ]]>

(foto: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog)

Predavanje je deo programa izložbe Muzički intermeco, kojom je prvi put prikazana zbirka gramofonskih ploča Pavla Beljanskog u celini. Kolekcija obuhvata reprezentativna izdanja klasične muzike na pločama od šelaka. Na više od devedeset snimaka sačuvana su dela kompozitora iz doba baroka, bečke klasike, romantizma i s početka 20. veka.

Izložbu prati katalog kolekcije ploča Pavla Beljanskog sa tekstovima autorke projekta, višeg kustosa Jasmine Jakšić Subić, muzikologa prof. dr Ire Prodanov i dr Milana Milojkovića sa Akademije umetnosti u Novom Sadu. Postavka je otvorena do 18. oktobra 2020, uz prateći program sa slušanjem muzičkog izbora inspirisanog kolekcijom ploča Pavla Beljanskog.

 

]]>
Tue, 29 Sep 2020 09:42:00 +0100 Događaji i priče iz muzeja http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3702/muzicki-intermeco-u-spomen-zbirci-pavla-beljanskog.html
Petnaest ključnih razloga koji onemogućavaju normalan život osoba sa invaliditetom u Srbiji http://presscentar.uns.org.rs/info/3692/petnaest-kljucnih-razloga-koji-onemogucavaju-normalan-zivot-osoba-sa-invaliditetom-u-srbiji.html Prema podacima iz 2019. godine, u Srbiji između 8 i 10 odsto populacije ima neku vrstu invaliditeta. Kako ističu iz Udruženja osoba sa invaliditetom „Feniks“, mnogo je nerešenih problema koji onemogućavaju normalan život i svakodnevno funkcionisanje. ]]>
 

Branko Jokić, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom „Feniks“ navodi i svoj primer kada je zatražio dodeljivanje pratioca koji bi mu pomogao u putu i tokom rehabilitacionog boravka u banji.

„Juče sam dobio odgovor od Republičkog fonda za zdrastveno osiguranje Republike Srbije da ja kao osoba sa invaliditetom, distrofičar 100% invalidnosti, nemam pravo na pratioca i pomoć u putu i tokom boravka u banji. Rekli su mi da me mogu me uputiti na rehabilitacioni smeštaj samo u Mladenovačku Selters banju i to samo u stacionarni bolnički deo, u sobu gde su smeštene još dve osobe na spratu koji ima samo jedan toalet za osobe sa invaliditetom“.

On navodi da, od 2015. godine kada je dopunjen i izmenjen Pravilnik o medicinskim i tehničkim pomagalima, prava osoba sa invaliditetom su se pogoršala i ističe petnaest ključnih razloga zbog kojih su osobe sa invaliditetom lišene svojih osnovnih prava:

1 – Male invalidske penzije i tuđa nega i pomoć
2 – Nemogućnost dobijanja besplatnog personalnog asistenta od organa lokalne samouprave

3 – Da bi osoba sa invaliditetom dobila besplatno pomagalo ili banjsku rehabilitaciju preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, mora proći komplikovanu birokratsku proceduru, a da bi dobila rehabilitacioni tretman u banji, mora pre toga da leži u bolnici. Ukoliko dobije pravo na rehabilitaciju u banji, biće smeštena u stacionar, koji je gori od bolnice

4 – Ako ste osoba sa invaliditetom koja koristi invalidska kolica, za kretanje ne možete autobuski, tramvajski, trolejbuski, železnički ili metro prevoz. U ovim sredstvima prevoza uglavnom ne postoje adekvatne hidraulične ili mehaničke platforme koje omogućavaju normalan ulaz. Ukoliko i postoje, pomoć vozača je neophodna za ulazak u vozilo.

5 -  Skupo lečenje, lekovi i vitamini
6 – Skupa invalidska pomagala

7 – Preskupi automobili sa ručnim komandama, dizalicama ili platformama specijalizovani za vozače osobe sa invaliditetom.

8 – Preskupa specijalizovana kombi vozila za prevoz osoba sa invaliditetom

9 – Arhitektonske barijere na svakom koraku

10 – Nehuman odnos pojedinih lekara i medicinskih ustanova prema osobama sa invaliditetom

11 – Veliki komunalni troškovi – treba sve osobe sa invaliditetom u potpunosti osloboditi plaćanja poreza, telefona, interneta i svih komunalnih dažbina

12 – Nemogućnost podizanja povoljnih kredita za kupovinu stana, kuće ili adaptiranje istih

13 – Mali broj radnih mesta za osobe sa invaliditetom

14 – Mali broj javnih toaleta za osobe sa invaliditetom (neadekvatno i neredovno održavanje postojećih)

15 – Diskriminacija u svakom segmentu javnog i političkog života – diskriminacija pri održavanju političkih izbora – mali broj osoba sa invaliditetom zastupljen u parlamentu

 

Udruženje osoba sa invaliditetom „Feniks“ je dobrovoljno nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i pomoći osobama sa invaliditetom svih kategorija. Od 2011. član je Svetske Unije osoba sa invaliditetom.

 


Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.


]]>
Thu, 24 Sep 2020 08:53:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3692/petnaest-kljucnih-razloga-koji-onemogucavaju-normalan-zivot-osoba-sa-invaliditetom-u-srbiji.html
Saopštenje Alumni kluba Pravosudne akademije (AKPA): "AKPA traži da Ustavni sud privremeno zabrani izbor novih članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca" http://presscentar.uns.org.rs/info/3678/saopstenje-alumni-kluba-pravosudne-akademije-akpa-akpa-trazi-da-ustavni-sud-privremeno-zabrani-izbor-novih-clanova-visokog-saveta-sudstva-i-drzavnog-veca-tuzilaca.html Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) je danas podneo inicijativu za ocenu ustavnosti odredbe Zakona o Visokom savetu sudstva koja onemogućava više od 400 novoizabranih sudija da učestvuju na izborima za kandidata za člana Visokog saveta sudstva (VSS) iz reda sudija i zatražio da Ustavni sud naloži zabranu sprovođenja ovih izbora do konačne odluke Ustavnog suda, povodom čega je održana današnja koferencija za novinare. ]]> Članovi VSS su predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar nadležan za pravosuđe, predsednik odbora za pravosuđe Narodne skupštine, šest sudija i po jedan predstavnik profosure i advokature. Mandat izbornih članova traje 5 godina i u naredna tri meseca bi trebalo da se sprovede postupak izbora kandidata za sledeći saziv. Šest kandidata koji predstavljaju sudije u ovom nezavisnom telu biraju njihove kolege sudije. Međutim, nemaju sve sudije pravo glasa u ovom postupku

“AKPA smatra zakonsku proceduru diskriminatorskom, neustavnom i protivnom načelima sudijske nezavisnosti i međunarodnomim standardima, jer eliminiše iz ovog procesa one sudije koje su na tzv. probnom trogodišnjem mandatu” naveo je sudija Siniša Trifunović.

On je dodao da VSS kao nezavisan organ koji treba da štiti sudstvo i sudije od neprimerenih uticaja neće moći da garantuje njihovu nezavisnost ukoliko ne bude imao legitimitet, te da sve sudije u Srbiji moraju imati jednaka prava kako bi se svim građanima garantovala jednaka pravna zaštita.

“Prvi posao ministra pravde u novom mandatu treba da bude predlaganje Narodnoj skupštini izmene ovog Zakona kako bi se diskriminatorsko rešenje, koje ne postoji nigde u okruženju, uklonilo iz pravnog sistema, te želja AKPA nije blokiranje izbornog procesa već njegovo regulisanje na ustavnopravno prihvatljiv i demokratski način”, dodao je Trifunović.

Ilustrativan je i primer Prvog osnovnog suda u Beograu, kao najvećeg suda u Republici Srbiji, u kome sudijsku funkciju obavljalo 152 sudija od kojih 66 sudija privi put izabranih na trogodišnji mandat, iz čega proizlazi da 43% sudija ovog suda nemaju pravo učešća u izbornom procesu.

Ustavnu inicijativu koja se odnosi na identičnu odredbu Zakona o Državnom veću tužilaca i privremenu zabranu sprovođenja izbora u tužilaštvima predstavio je Stefan Petrović, zamenik Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu.

“Ukoliko bi se izbori za izborne članove Državnog veća tužilaca, održali na današnji dan, na teritoriji Beograda, ukupno 35% zamenika javnih tužilaca osnovnih javnih tužilaca ne bi imalo pravo glasa. I situacija na teritoriji Republike Srbije je još kritičnija. Od ukupno 439 zamenika JT u osnovnim tužilaštvima, 203 zamenika u osnovnim javnim tužilaštvima je izabrano na period od 3 godine, što u procentima znači da 46% zamenika u osnovnim tužilaštvima u Srbiji, nema pravo glasa, skoro polovina zamenika”, naveo je Petrović i zaključio da bi rezultati ovako sprovedenih izbora za članove DVT bili nelegitimni i ne bi projektovali pravu izbornu volju nosilaca javnotužilačke organizacije.

 

Predlog za povećanja plata

Sudija Dejan Milovanović je ukazao na problem preopterećenosti parničnih odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu i Trećeg osnovnog suda u Beogradu koja je izazvana specifičnom mesnom nadležnošću ovih sudova i podnošenjem tzv. masovnih tužbi protiv poslovnih banaka. “Dovodi se u pitanje pravo na suđenje u razumnom roku, zbog čega trpe i građani i država”, naveo je Milovanović, i pozvao na iznalaženje rešenja ovog problema, po ugledu na pilot presude Evropskog suda za ljudska prava ili uvođenje kolektivnih tužbi. Predložio je, u ime AKPA, da se sudijama koje postupaju u pariničnim materijama ovih sudova povećaju plate jer postoji očigledna disproporcija operećenosti ovih sudova i svih drugih osnovnih sudova u Republici.

 

 


Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.


]]>
Fri, 18 Sep 2020 15:14:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3678/saopstenje-alumni-kluba-pravosudne-akademije-akpa-akpa-trazi-da-ustavni-sud-privremeno-zabrani-izbor-novih-clanova-visokog-saveta-sudstva-i-drzavnog-veca-tuzilaca.html
Artlink festival 2020. u okviru "Kalemegdan summer festivala" http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3665/artlink-festival-2020-u-okviru-kalemegdan-summer-festivala.html Koncertom regionalnog kamernog orkestra mladih umetnika "Kamerata Balkanika", na platou kod spomenika „Pobednik“ na Kalemegdanu, u četvrtak 10. septembra u 19.30 sati, počinje Artlink festival u okviru „Kalemegdan Summer Festivala“. ]]>  "Kamerata Balkanika", uz mlade soliste i sa dirigentom Bendžaminom Hemhutsom iz Belgije izvešće dela Vivaldija i Morikonea.
Prve večeri nastupa i francuski pijanista Žan Pol Gasparian koji će se predstaviti resitalom sa odabranim delima Šopena, Skrjabina, Bramsa i Rahmanjinova.

Na drugom koncertu u petak 11. septembra, u 19.30 sati, "Kamerata Balkanika" izvešće Betovenovu Pastoralnu simfoniju, u aranžmanu za gudački ansambl. Time se, u godini obeležavanja 250 godina od rođenja Ludviga van Betovena, pridružuje globalnoj inicijativi Betoven pastoralni projekat, u kojoj su umetnici iz celog sveta pozvani  da izvedbama pastorala razviju vizije armoničnog suživota čovečanstva i prirode.  

Poslednjeg dana festivala, u subotu, 12. septembra, u 12h, predstaviće se ArtLink mladi virtuozi, dok će u večernjim satima nastupiti Zapadno-Balkanski sekstet, koji je deo iste regionalne inicijative.

Poštujući mere prevencije i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19, publika će moći koncerte da prati i putem lajvstrima preko Art Link youtube kanala. Link za praćenje koncerata će biti dostupan na sajtu www.artlink.rs i sajtovima partnera Delegacije EU, JKP "Beogradska tvrđava" i Color press  grupe.

]]>
Tue, 8 Sep 2020 13:00:00 +0100 Događaji i priče iz muzeja http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3665/artlink-festival-2020-u-okviru-kalemegdan-summer-festivala.html
Međunarodni dan svesnosti o predoziranju drogom - 31. avgust http://presscentar.uns.org.rs/info/3660/medjunarodni-dan-svesnosti-o-predoziranju-drogom---31-avgust.html U Srbiji se i ove godine obeležava 31. avgust, Međunarodni dan svesnosti o predoziranju drogom (International Overdose Awarness Day - IOAD), koji ima za cilj podizanje svesti o predoziranju, smanjenje predrasude o smrti izazvanoj konzumacijom droga, kao i stvaranje promene koja smanjuje štetu povezanu sa upotrebom droge. ]]> Udruženje Izlazak iz Beograda i ove godine obeležava ovaj dan pod jednim od globalnih slogana ,,Vreme sećanja, vreme za akciju“.

 „Ovo je dan kada se podsećamo voljenih osoba, porodice, prijatelja, poznanika i svih onih koje smo izgubili. Takođe, ovo je dan kada se podsećamo i prepoznajemo žalost, patnju i bol svih onih koji su ostali za njima“-  istakao je Aleksandar Žugić, predsednik Udruženja Izlazak

Povodom Međunarodnog dana svesnosti o predoziranju drogom, građani i zajednice okupljaju su se kako bi se setili onih koji su umrli ili pate od trajnih štetnih uticaja izazvanih predoziranjem i podiglli svest o jednoj od najvećih gorućih svetskih kriza javnog zdravlja – krize koja, nažalost, postaje sve veća.   

 

”O predoziranju se kao i uopšteno o problemu zloupotrebe droga ne govori puno, najviše zbog stigme koja je uveliko prisutna kada je ova tema u pitanju. Osobe koje imaju problema sa zavisnošću, uglavnom, ne razmišljaju o posledicama. Za njih je predoziranje nešto što je daleko od njih. To je nešto što se dešava nekom drugom, prijateljima, poznanicima ili su videli u nekom filmu. Međutim, kada konzumiraš droge predoziranje je stalno prisutna realnost, a oni srećniji se probude u bolnici. Ni jedna porodica ne bi nikada trebalo da prođe kroz patnju gubljenja nekoga koga voli zbog predoziranja“, naglašava Žugić.

Prema najskorijem godišnjem izveštaju Kancelarije Ujedinjenih Nacija za Drogu i Kriminal, 585.000 ljudi širom sveta je umrlo od posledica korišćenja droga u 2017. godini.

 „Želim da pošaljem poruku nade. Naime, poznajem mnoge osobe koje su bile zavisne od droga i bez ikakve nade da će se oporaviti, a opet danas žive jedne smislene živote i imaju porodice. To su ljudi koji su dobili drugu priliku. Kako god sebe da vidiš danas, koliko god da ti oporavak izgleda daleko, znaj da ti možeš da dobiješ i da zaslužuješ drugu šansu“, zaključuje Žugić.

U 2019. godini zabeleženo je ukupno 874 IOAD događaja svih vrsta, održanih u 39 zemalja, među kojima je i Srbija. Меđunarodni dan svesnosti o predoziranju drogom podržan  jei organizovan i od strane Penington Instituta, australijske neprofitne organizacije.

Udruženje Izlazak preporučuje svim osobama koje se suočavaju sa problemom zavisnosti, kao i njihovim porodicama, da im se obrate putem besplatne telefonske linije 0800 104 100 ili putem maila info@izlazak.org i uključe se u proces oporavka.

 


Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.

]]>
Sun, 30 Aug 2020 13:33:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3660/medjunarodni-dan-svesnosti-o-predoziranju-drogom---31-avgust.html
„Škola filmske magije 6" u Gračanici http://presscentar.uns.org.rs/info/3649/skola-filmske-magije-6-u-gracanici.html Dom kulture „Gračanica", u saradnji sa „GARGANTUAFILMS" iz Beograda, organizuje „Školu filmske magije 6" od 21. do 28. avgusta 2020. godine u Gračanici. Svi zainnteresovani mogu da se prijave od 18. do 20. avgusta u Domu kulture „Gračanica“ ili putem i-mejla. ]]>

U vremenu koronavirusa, kada veliki broj ljudi „režira, snima, montira i plasira“ širokoj javnosti svoje video radove, nastavnici Filmske magije biće u prilici da starim i novim polaznicima pomognu u stvaranju filma. Jedna od ključnih tema šeste po redu Filmske magije biće odnos filmske umetnosti prema savremenom trenutku i način na koji se stvaralac obraća publici.


 

„ŠFM 2020“ će biti održana u specifičnim okolnostima i upravo će to biti tema ovogodišnje radionice: „Kako se svetska pandemija odražava na život na Kosovu i Metohiji i kako se u tim uslovima može stvarati i komunicirati“ - rekao je Danilo Bećković povodom ovogodišnje škole.

Predavači su ugledni i ostvareni stvaraoci i autori koji svoja iskustva, znanja i veštine žele da prenesu novim generacijama na jedan brz i moderan način.

Tokom trajanja škole biće obuhvaćeni sledeći kursevi iz sveta filmskog stvaralaštva:

- Režija – Danilo Bećković

- Scenario – Vesna Radovanović

- Kamera – Mihajlo Savić


NAPOMENA: Zbog situacije izazvanom pandemijom koronavirusa, predavanja će biti organizovana onlajn putem ZOOM aplikacije.

Pokrovitelj škole je Ministarstvo kulture i informirasanja Vlade republike Srbije.
Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.


]]>
Mon, 17 Aug 2020 14:50:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3649/skola-filmske-magije-6-u-gracanici.html
Onlajn otvaranje izložbe" Lične istorije - zajedničko nasleđe" http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3646/onlajn-otvaranje-izlozbe-licne-istorije---zajednicko-nasledje.html Izložba predmeta koji su otkupljeni ili poklonjeni Etnografskom muzeju u Beogradu od 2014. do 2019. godine biće otvorena onlajn 18. avgusta u 13. sati. ]]>  

Iz muzejskog fonda koji je u proteklih šest godina dopunjen sa više od 1000 predmeta, autori izložbe Ivan Maksimović i Maša Peruničić su izabrali predmete koji najslikovitije prikazuju epohu u kojoj su nastali i bili korišćeni.

Otvaranje izložbe može se pratiti na Fejsbuk stranici muzeja, a posetioci je uz pridržavanje preporuka Vlade Republike Srbije u cilju suzbijanja širenja virusne zaraze KOVID-19, mogu videti u Etnografskom muzeju do novembra 2020. godine

]]>
Fri, 14 Aug 2020 11:09:00 +0100 Događaji i priče iz muzeja http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3646/onlajn-otvaranje-izlozbe-licne-istorije---zajednicko-nasledje.html
U Adligatu, čarobnom svetu knjiga http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3643/u-adligatu-carobnom-svetu-knjiga.html „U kakvim god uslovima da je živeo, kakav god materijal da je koristio, čovek je imao potrebu da napravi knjigu. To je poruka ovog muzeja - knjiga kao temelj celokupne ljudske civilizacije“, kaže Viktor Lazić, osnivač Muzeja knjiga Adligat ]]>  

Viktor Lazić, osnivač muzeja Adligat/foto Adligat

Četvrt veka prošlo je od kada je devetogodišnji Viktor Lazić postao jedini naslednik porodične biblioteke Lazić. Pasionirani ljubitelji knjiga osam generacija Lazića, sakupilo je u  biblioteci više od 20 hiljada svezaka, ali  u turbulentnoj balkanskoj istoriji veliki deo je nepovratno izgubljen. Viktorovi preci knjige su nosili ušivene u šinjelima povlačeći se preko Albanije, neki su ih zakopavali u porodičnom vinogradu, neki su utamničeni zbog nepodobnih knjiga, i tek mali deo porodične kolekcije je dospeo do devete generacije Lazića, Viktora.

Ponosan zbog ukazanog poverenja, Viktor je zamišljao kako poput junaka iz avanturističkih priča putuje u udaljene delove sveta i odatle donosi egzotične knjige za svoju biblioteku. Spajajući dve ljubavi, putovanja i knjige, čak ni u najluđim dečijim snovima nije zamišljao da će za samo četvrt veka sačiniti kolekciju od više od milion knjiga i isto toliko umetničkih predmeta. Tako je nastao Adligat – Muzej knjiga i putovanja i Muzej srpske književnosti.

Soba Azije/foto Adligat

Šetnja kroz književnu „Alibabinu pećinu“

Bio je smiraj letnjeg dana u doba korone kada je Ričard Šnajder, ekolog, istraživač udaljenih predela i gostujući profesor na Harvardu stigao do adrese Josipa Slavenskog 19a u beogradskom naselju Banjica. Sedište Adligata, udruženja pomalo čudnog naziva, riznice knjiga i umetničkih predmeta, „crvenog krsta za knjige“ nalazilo se u beloj vili koju je nazirao iza visoke kapije. Po savetu prijatelja, to je bilo mesto koje je obavezno morao da poseti na putovanju po Balkanu.

Kada je Ričard Šnajder pozvonio u muzeju se te večeri slučajno zatekao Viktor Lazić. Dva pasionirana putnika i ljubitelja avantura brzo su uspostavila kontakt. Sledećih nekoliko sati izgledali su kao šetnja kroz Alibabinu pećinu - knjige, umetnički i arheološki predmeti, potpisi i posvete čuvenih pisaca, originalni rukopisi i pisma iz više od 100 zemalja sveta. Nizale su se knjige od različitih materijala: jestive knjige na pirinčanom papiru i nejestive od slonovog izmeta. Knjige-lepeze za čitanje i hlađenje, iz pojasa Ekvadora i one napravljene od najkvalitetnije kineske svile. Knjige sa listovima od pergamenta fetusa ovaca, sa koricama od ljudskih kostiju. Među retkim knjigama nalazilli su se i jedan od najređih francusko-arapskih rečnika, luteranska Biblija iz 1756. godine i 150 godina star japanski svitak. U posebnom delu mogla se videti zbirka više stotina minijaturnih knjiga od kojih je najmanja manja i od nokta, kao i 16 knjiga klasične književnosti Jermenije koje sve zajedno sa policom staju u džep. Među raritetima su bila i prva izdanja Pabla Nerude i Gintera Grasa sa posvetom, kao i stolica na kojoj je sedeo Rabindranat Tagore. Zastali su da pogledaju jednu od najređih knjiga o bivšem jugoslovenskom predsedniku Titu koju je preveo tajlandski kralj i poklanjao je viđenijim gostima. Među knjigama bili su i Napoleonova originalna povelja i dokument Salme Legerlef prve žene dobitnice Nobelove nagrade za književnost. Na policama se nalazilo više od 50 hiljada knjiga sa potpisima i posvetama čuvenih pisaca i državnika poput Harukija Murakamija, Gabrijela Garsije Markesa, Pepe Muhike, Marija Vargasa Ljose, Žaka Prevera, Orhana Pamuka, Hajlea Selasija i mnogih drugih. Potom su sledile prostorije sa knjigama, dokumentima i umetničkim predmetima iz Srbije - prvo izdanje Novog zavjeta Vuka Karadžića, pozlaćena knjiga iz biblioteka kneza Mihaila Obrenovića i njegov prvi poznati rukopis kada je imao pet godina, kao i  pismo Hajduk Veljka Petrovića. Među rukopisima bila je i fotografija kralja Aleksandra i Drage Mašin sa ubicama, nastala neposredno pre ubistva. Nizali su se rukopisi poznatih domaćih pisaca - Tina Ujevića, posvete Branislava Nušića, pismo Danila Kiša iz koga je nastala knjiga … A za kraj obilaska Viktor je Ričardu pokazao pisma Nikole Tesle, među kojima i jedno sa beleškama Tomasa Edisona.

Muzej srpske književnosti sa legatom porodice Leko/foto Adligat

Pop u svetu, ali ne i u svom selu

Kada je Peter Urban, jedan od najpoznatijih prevodilaca slovenskih pisaca na nemački jezik zaveštao ovom muzeju biblioteku sa više od 15 hiljada publikacija, među kojima je i jedna od najboljih kolekcija Čehova u Nemačkoj, svi nemački mediji su objavili vest o tome. Svake godine više stotina stranaca poseti ovaj muzej, pa se Viktoru čini da su prepoznatljiviji u svetu nego u Srbiji. Na tu konstataciju lakonski odgovara da je najteže biti pop u svom selu, a razlog velikog interesovanja stranaca vidi u spoju srpske i istorije drugih naroda.

Muzej Adligat/foto Adligat

„Ne možete napraviti značajan muzej koji će da izađe iz lokalnih okvira ako se bavite samo lokalnom građom i lokalnom istorijom. Koliko god da imam ljubav i poštovanje prema kralju Milanu i Karađorđu, Kinezu, Vijetnamcu ili Kolumbijcu naši velikani nisu značajni. Ali ako im pokažem neverovatne stvari iz Kolumbije, Kine ili neke druge zemlje, pa im onda predstavimo sprsku istoriju uz to, to je najbolji način upoznavanja i naše istorije i naroda. Kroz saradnju sa međunarodnim institucijama trudimo se da predstavimo Srbiju. Kada predstavljamo Indoneziju, molimo i da oni Srbiju predstave u Indoneziji i to je dvosmerna saradnja. Ja sam održao 20-ak predavanja o Srbiji u svetu koja su uglavnom dolazila kao odraz zahvalnosti za predstavljanje tih zemalja u Srbiji“ navodi Viktor.

Međunarodna prepoznatljivost je razlog i što najveće donacije za ovaj muzej stižu iz inostranstva, Indonezije, Nemačke, Velike Britanije, pa tek onda iz Srbije, navode u Adligatu. I dok su zadovoljni međunarodnom saradnjom, smatraju da u zemlji nemaju dovoljnu institucionalnu podršku.  

„Ima puno tapšanja po ramenu i to ne manjka. I na tome sam zahvalan, to je napredak od vremena pre 10 godina kada nas niko nije primećivao. Ali prerasli smo svoje resurse i ja i ceo tim se osećamo kao ljudi na steroidima. Pravimo nešto što treba da traje vekovima i što treba da ostane ovom narodu i državi. I u jednom momentu taj narod i ta država moraju to da prepoznaju i pomognu i na drugi način, ne samo tapšanjem po ramenu“, dodaje Viktor.

Muzej srpske književnosti sa legatom porodice Leko/foto Adligat

Znaće za nas od Beča do Istanbula

„Kada su nedavno rušili kuću Đure Jakšića u Kragujevcu da sagrade stariju i veću, u roku od sat vremena od kada nam je dojavljeno,  poslali smo ekipu i preuzeli jedan zid kuće. Da noćas neko izbacuje knjige, ko će iz državnih organa, iz bilo koje institucije da skoči, da probudi direktora i da ode da spasava. Moj lični telefon se nalazi na svakom našem prospektu i uključen je 24 sata. Mogu da me dobiju i u tri ujutru ako se nešto hitno dešava“, ilustruje Viktor odnos države i privatne inicijative prema kulturnoj baštini. Dodaje da ovde postoji nepoverenje prema privatnoj inicijativi i sumnja da postoje neki drugi interesi, dok se smatra da samo država može da ima dobre namere.

„Garantujem da 90 odsto legata koji se nalaze kod nas nikada ne bi bili dati državnim institucijama zbog odnosa države prema zadužbinama, legatima i donatorima. Zato je i nastalo ovo udruženje gde donatori brinu o svojim donacijama. Od 53 osnivača, 40 je dalo svoje legate.“

Na pitanje na koji način uspeva da finansira muzej kaže da je njegovoj porodici restitucijom vraćena velika imovina i zahvaljujući tome muzej neće ostati bez elementarnog finansiranja. Potom tu su članarine, korišćenje i iznajmljivanje materijala, organizovanje književnih večeri, izložbi i naravno donacije.

A kada je o planovima reč, samouvereno odgovara: „Cilj nam je da postanemo reprezentativna institucija na prostoru između Beča i Istanbula“.

Slađana Dimitrijević

Muzej srpske književnosti sa legatom porodice Leko/foto Adligat

 

Adligat-muzej milion knjiga

Muzej srpske književnosti i Muzej knjiga i putovanja Adligat nastao je na temeljima porodične biblioteke Lazić, zvanično osnovane 1882. godine u Vojvodini. U porodičnoj kući Lazića u 16 prostorija izloženo je više od milion knjiga i isto toliko umetničkih predmeta. U kolekciji su i više desetina legata i zaostavština, među kojima i Milovana Danojlića, Pere Zupca, Srbe Ignjatovića, Miodraga Pavlovića, Petra Urbana, Mirjane i Pavla Vujisića, Ivana Bekjareva, Zorice i Feliksa Pašića. Od 53 člana osnivačkog odbora Udruženja Adligat, među kojima su poznati pisci, akademici, umetnici, njih 40 je svoje legate poklonilo Muzeju.

 

Skretničari za knjige

Kada čujem da se negde knjige uništavaju i izbacuju, pokušavamo da ih spasemo. I spasili smo 100 hiljada knjiga koje bi završile u starom papiru ili đubretu. Od pre pet godina započeli smo veliku akciju poklanjanja knjiga i poklonili smo više od milion knjiga drugim bibliotekama. Slali smo knjige školama, bolnicama, zatvorskim bibliotekama. Više od 300 institucija je dobilo knjige od nas. Nekako spontano se dogodilo da postanemo „skretničari“ za knjige - mi ih dobijamo, a onda upućujemo tamo gde su potrebne.

Tekst se može preuzeti uz navođenje autora i izvora: Slađana Dimitrijević/Press centar UNS
]]>
Fri, 7 Aug 2020 14:00:00 +0100 Događaji i priče iz muzeja http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3643/u-adligatu-carobnom-svetu-knjiga.html
Press centar UNS-a traži fotoreportera http://presscentar.uns.org.rs/info/3640/press-centar-uns-a-trazi-fotoreportera.html Press centru Udruženja novinara Srbije potreban je fotograf za snimanje događaja (konferencija za medije, okruglih stolova, panel diksusija, predavanja, seminara, promocija). Zainteresovani kandidati treba da pošalju kratku biografiju do 15. avgusta, na imejl ana.petronijevic@uns.rs ]]> Potrebno je znanje Photoshop-a i Light Room-a. Poželjno je iskustvo u fotografisanju događaja i sposobnost brzog rada. Kandidat treba da ima najmanje srednju stručnu spremu.

Pres centar UNS-a organizuje konferencije za novinare, seminare, okrugle stolove, panel diskusije, tribine, prezentacije, promocije, kao i druge vrste događaja. Nalazi se u centru Beograda, u Knez Mihailovoj ulici broj 6, na trećem spratu. Osim tehnički opremljene sale, koja može da primi 100 ljudi, raspolaže klubom (za kafe pauze).

]]>
Thu, 6 Aug 2020 10:10:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3640/press-centar-uns-a-trazi-fotoreportera.html
Press centru UNS-a potreban audio-video montažer http://presscentar.uns.org.rs/info/3635/press-centru-uns-a-potreban-audio-video-montazer.html Press centar Udruženja novinara Srbije (UNS) traži audio-video montažera. Zainteresovani mogu da pošalju biografije do 11. avgusta, na imejl ana.petronijevic@uns.rs ]]>  

Obavezno je da kandidati znaju da rade na tonskoj mikseti i u programima Edius, Sound Forge, vMix.

Montažer u Pres centru UNS-a zadužen je za tonsku i video realizaciju događaja, kao i audio i video montažu snimljenog materijala.

Poželjno je iskustvo u video produkciji, radu sa kamerom i poznavanje digitalne tehnologije.

Više o Press centru UNS-a možete pogledati ovde.

]]>
Mon, 3 Aug 2020 15:47:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3635/press-centru-uns-a-potreban-audio-video-montazer.html
Odnos jezika i komunikacije i uloga medija u svakodnevnom životu http://presscentar.uns.org.rs/info/3624/odnos-jezika-i-komunikacije-i-uloga-medija-u-svakodnevnom-zivotu.html U najnovijoj ponudi Izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića izdvajaju se naslovi sa zajedničkom temama: odnos jezika i komunikacije, kao i uloga medija u svakodnevnom životu pojedinaca i kolektiva. ]]>  

Sve prikazane studije odnose se na pojam informisanja koji se uz pomoć medija transformiše u svojevrsnu komunikaciju. U studijama se mogu pronaći i odgovori na pitanja koja se tiču značaja medija u današnjem svetu, kao i načina na koji mediji učestvuju u kreiranju slika naše sadašnjosti i prošlosti

Izdvajamo naslove koji su nezaobilazna literatura za svakog novinara:

 

Martin Pogačar, Arheologije medija, mikro-arhivi i pripovedanje. Osadašnjavanje prošlosti

 

Cilj ove studije jeste redefinisati komunikaciju i ljudski život u prostoru analognih i digitalnih medija, odnosno utvrditi kako oni utiču na pamćenje, sećanje i pripovedanje. Kako sam autor naglašava, ovo je studija o životima prošlosti i načinima na koje se oni beleže u digitalnim medijima. Nastoji se razumeti kako se u vreme sveopšte digitalizacije menja i naš odnos prema prošlosti, ali i sadašnjosti i budućnosti. Reč je o pokušaju da se razume kako smo mi, kao pojedinci i kao kolektiv, isprepleteni u vremenu i prostoru sa svetom oko nas. Proučavanje je usmereno ka proučavanju popularne kulture druge polovine XX veka, jednog od najnejasnijih perioda u dosadašnjoj ljudskoj istoriji, nesumnjivo i zato što je o njemu najviše zapisivano i arhivirano. Fokusirajući se na sećanje na Socijalističku Federeativnu Republiku Jugoslaviju u digitalnim (društvenim) medijima, autor analizira zapise o njenom postojanju, ali i raspadu, kroz viđenje medija. Duboki socio-kulturni potresi koji su zadesili čoveka XXI veka, čoveka „preplavljenog uređajima i aplikacijama“, stvoreni su od strane digitalnih medija, koji imaju odlučujući uticaj na načine na koje se prošlost prisvaja.     

                                 Cena knjige je 2200, 00 dinara.


 

Jasna Janićijević, Komunikacija i kultura: sa uvodom u semiotička istraživanja

 

Studija Komunikacija i kultura prof. Jasne Janićijević obuhvata detaljnu analizu pojma komunikacije u njegovom odnosu sa kulturom. U prvom delu ove studije autorka određuje pojam komunikacije preko njegovih funkcija (informacija, zabava, poučavanje...), pa s tim u vezi oslanja se na teoriju informacija, pokušavajući da prikaže određene modele komunikacije. U drugom delu se analizira komunikacija i njeno značenje, te se komunikacija određuje prema stavovima lingvistike i njenih pravaca, kao i prema zakonima semiotike. Treći deo sadrži poglavlja o neverbalnoj komunikaciji, kao i poglavlje o velikoj ulozi komunikacije u svetu medija.  Cilj ove studije jeste pokazati to da su komunikacija i kultura gotovo neodvojive: kultura daje životu sadržinu i smiso, dok mu komunikacija daje razlog postojanja, povezujući ga sa svetom spolja i iznutra, sa vremenom i prostorom.

Cena knjige je 1760, 00 dinara.


Žan-Noel Kapferer, Glasine. Najstarije sredstvo informisanja na svetu

 

Sam naslov nas upućuje na predmet ove studije - glasina kao najstarije sredstvo informisanja, odnosno komunikacije. Kako bismo krenuli sa analizom studije, potrebno je prvo definisati šta glasina zapravo označava. Prema rečima autora glasina predstavlja „vest, za koju se ne zna odakle dolazi“ ali je pouzdano da ona „počinje da se širi, da kruži“. Glasine kao prvo sredstvo komunikacije, pre pojave pismenosti, i danas predstavljaju svojevrsni mehanizam za razmenu informacija, koje ne moraju nužno biti „lažne“, ali su svakako nužno „nezvanične“. Na konkretnim primerima iz svakodnevnog života (glasine o nelegalnom radu određenih preduzeća, glasine o smrti poznatih ličnosti poput predsednika ili glumaca...), kako u Francuskoj, tako i u Evropi i Americi, autor nam slikovito prikazuje kako to mediji nalaze izvor u nesporazumu i manipulisanju, tražeći idealnu publiku, jer „svaka glasina ima svoju publiku“, publiku kojoj bi se priča dopala, publiku koju bi ubedila u ono što već jeste njihov cilj.

Kako se glasina održava? Moć glasine leži u ponavljanju, čak i kada medijski uticaj krene da jenjava uvek će postojati sećanje na određenu priču, glasinu, koju dok god ima ko da ispriča - ona živi. U studiji se proučava i to kako su glasine svojevrsna reklama, što nije neobična pojava i često sredstvo za postizanje ciljeva u politici, u kreiranju medijskih figura, u marketnigu i omalovažavanju konkurencije... Međutim, kada istina izađe na videlo, da li tada prestaje sa glasinama? To je upravo poslednje pitanje koje zanima autora: „može li se glasina zaustaviti?“ Odgovor, kao i detaljnu podelu tipova glasina, sa kojima se svakodnevno susrećemo a da toga nismo ni svesni, možete naći u ovom izdanju, koje pored redovnog pogovora sadrži i novi pogovor, u kojem autor analizira pojavu glasina u doba interneta, i internet kao bazu informacija za današnje medije.


Cena knjige je 1760, 00 dinara. 

 

 

Umberto Galimberti, Mitovi našeg vremena

 

Mladost i inteligencija, sreća i materinska ljubav,  moda i tehnika, sigurnost i moć, pa onda tržište, ekonomski rast, nove tehnologije – sve su ovo mitovi našeg vremena, ideje koje skamenjuju nas same i društvo u kome živimo. To su one ideje, koje reklame i masovna sredstva komunikacije predlažu kao vrednosti i nameću kao društvenu praksu, stvarajući jezik koji ih čini privlačnim i poželjnim. Za razliku od ideja koje mislimo, mitovi su ideje koje nas zaposednu i vladaju nad nama uz pomoć mehanizama koji nisu logički, već psihološki, i otuda duboko ukorenjeni u našoj duši. Oni su zapravo proste ideje koje smo mi mitologizovali, jer su lagodne i ne prave probleme, olakšavaju donošenje suda, rečju nam ulivaju osećaj sigurnosti. Međutim, moramo se prenuti iz spokoja koji nam naše mitologizovane ideje obezbeđuju, jer se mnoge patnje i poremećaji rađaju upravo iz ideja koje nam, udobno šćućurene u lenjosti naše misli, ne dopuštaju da razumemo svet u kome živimo, a naročito brze promene u njemu. Bivati u svetu bez njegovog razumevanja jeste siguran put ka otuđenju od njega. Da bismo povratili svoju prisutnost u njemu, najpre moramo ponovo preispitati svoje mitove. Upravo se time bavi ova studija. 

Cena knjige je 2200, 00 dinara.


 

*Cene su navedene sa popustom od 20% i uračunatim PDV-om.

*Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 021/6624800 i na e-mail ikzs@ikzs.com, kao i u našoj kancelariji, na adresi Trg Marije Trandafil 5, 21000 Novi Sad, svaki radni dan od 7 do 15 časova.

 

Više informacija i na:

Facebook: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića

Instagram: izdavacka_knjizarnica

Web: www.ikzs.com

 

 

 


Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.


]]>
Tue, 28 Jul 2020 14:17:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3624/odnos-jezika-i-komunikacije-i-uloga-medija-u-svakodnevnom-zivotu.html
Odložena manifestacija Leto na Trgu galerija 2020. za septembar http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3619/odlozena-manifestacija-leto-na-trgu-galerija-2020-za-septembar.html Manifestacija Leto na Trgu galerija 2020. odložena je za septembar zbog pogoršanja zdravstvene situacije i novih mera Gradskog štaba za vanredne situacije. ]]> Organizatori manifestacije Galerija Matice srpske, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog i Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića najavili su da će programe predviđene za jul i avgust realizovati u septembru, ukoliko se za to steknu uslovi. 

 Da bi se osigurala zdravstvena bezbednost i publike i organizatora odložene su filmske projekcije Ruben Brant, kolekcionar i Linija života, predavanja Marije Stoborod Šibanove Ruska čajanka: tradicija i umetnost i dr Nade Savković Veliko putovanje trojice srpskih pisaca, Veče iznenađenja uz prijatelje Galerije Matice srpske kao i muzički vremeplov Bogdan Ranković i Serboplov koji je bio predviđen za zatvaranje manifestacije.

]]>
Wed, 22 Jul 2020 12:08:00 +0100 Događaji i priče iz muzeja http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3619/odlozena-manifestacija-leto-na-trgu-galerija-2020-za-septembar.html
Beotura-beogradska avantura http://presscentar.uns.org.rs/info/3617/beotura-beogradska-avantura.html Kulturno-umetničko nasleđe Beograda dostupno na sajtu i aplikaciji BEOTURA ]]>  

 


Projekat BEOgradska avanTURA realizovala je organizacija Edukacija za 21. vek u saradnji sa XIV beogradskom gimnazijom uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U periodu od decembra 2019. do juna 2020. godine. beogradski srednjoškolci su istraživali  skrivene i javnosti manje poznate dragulje kulturno umetničkog nasleđa Beograda.

Oni su fotografisali objekte i ambijentalne celine Beograda po određenim tematskim celinama: srednjevekovni Beograd, osmanski Beograd, jevrejski Beograd, kraljevski Beograd (Beograd u vreme Obrenovića i Karađarđevića) i socijalistički Beograd. Uz podršku profesorki Lidije Županić Šuica i Maje Keskinov celokupan materijal postavljen je na izuzetno modernom dizajnirom sajtu https://beotura.edukacija21.com/.

Izuzetne fotografije koje su učenici snimili, pouzdane informacije, i savremenim rečnikom napisani tekstovi o nepoznatim i javnosti teško dostupnim objektima beogradskog nasleđa iz različitih perioda predstavljaće pravi drgulj za sve one koji vole Beograd, zainteresovani su za njegovu istoriju ili tek treba da je upoznaju, a nemaju priliku da sve ove objekte lično posete i vide.

Učenici su i autori aplikacije koja će biti koristan vodič u istraživanju različitih slojeva Beograda i pravi alat za upozanavanje sa bogatom i skrivenom blagu koje Beograd baštini. Posebnu vrednost predstavlja činjenica da je učenicima bio omogućeno obilazak Narodnog doma i Palate Srbije gde su mogli da neposredno zabeleže neprocenjive umetničke kolekcije iz međuratnog i posleratnog perioda. Istorija Beograda sagledana je iz različitih perioda i kulturne zaostavštine različitih naroda, pa su tako zastupljeni objekti srpskog srednjovekovnog Beograda, osmanskog Beograda, a velika pažnja posvećena je i istoriji Jevreja u Beogradu i njihovom kulturno umetničkom doprinosu.

Na sajtu se mogu naći relevantni i potpuno pouzdani podaci o 28 objekata i ambijentalnih celina Beograda. Ponosni smo i na činjenicu da smo započeli arhiviranje ličnih priča  zaboravljenih ili zanemarnih Beograđana koji su ostavili važan doprinos umetničkoj i kulturnoj istoriji grada.

Veliki entuzijazam i energija mladih ljudi dodatno impresioniraju kada se pogleda izgled sajta koji su sami dizajnirali, osmislili i postavili. 

Ambicije ovih srednjoškolaca nije zaustavila ni pandemija, koja je delimično onemogućila zajedničke obilaske, ali nije prekinula rad, motivaciju i velike planove. Svi se slažu da su u realizaciji projekta postojali veći i manji izazovi, ali rezultat koji smo postigli nas inspiriše da i dalje nastavimo istraživanje i predstavljanje Beograda građanima Srbije, regiona i sveta i pokažemo bogato nasleđe jednog od najvažnijih i istorijom najbogatijih gradova Evrope.


Poseta Narodnoj skupštini Republike Srbije

 

 

 

 

 


]]>
Tue, 30 Jun 2020 09:11:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3617/beotura-beogradska-avantura.html
Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogoma http://presscentar.uns.org.rs/info/3614/medjunarodni-dan-borbe-protiv-zloupotrebe-i-nezakonite-trgovine-drogoma.html Povodom Međunarodnog dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogoma, Udruženje Izlazak vas obaveštava da je počeo da radi Dnevni klub namenjen marginalizovanim osobama i beskućnicima sa problemom zavisnosti. ]]> O postojanju beskućnika u Srbiji se retko kad čuje, uglavnom zimi, kada novine izveštavaju o broju umrlih zbog smrzavanja na ulici. Pouzdanih informacija o broju beskućnika koji nemaju krov nad glavom i spavaju na ulici za sada nema.

Beskućništvo predstavlja vid marginalizacije i dehumanizacije osnovnih ljudskih prava. Kada kažemo beskućnik, prvo se pomisli na osobu bez krova nad glavom koja spava i vreme provodi na ulici.

Potrebno je da se društvo suoči sa ovim problemom i da fenomen beskućništva sagleda u širem kontekstu, kako bi se beskućništvo, socijalna isključenost i diskriminacija smanjili ili eliminisali. Vrlo je bitno razumeti same uzroke beskućništva, istražiti njegove dimenzije, razloge beskućništva i puteve koji ka njemu vode, kao i strategije za prevenciju i izlaz iz ovog stanja.

U sklopu projekta “Biram Oporavak”, u Udruženju Izlazak radi Dnevni klub namenjen marginalizovanim osobama i beskućnicima sa problemom zavisnosti.

Otvaranjem ovog Dnevnog kluba beskućnici imaju mesto u gradu u kojem mogu da se okupe i provedu vreme družeći se u prijatnom okruženju, popiju čaj, kafu, gde mogu da učestvuju u različitim radionicama, pevaju, igraju šah, domine i sl. Osnovni cilj otvaranja Dnevnog kluba je da se ljudi sklone sa ulice.

Mnogi od onih koji su otišli na ulicu su ušli u svet droge, alkohola i drugih poroka. Mi želimo da sklonimo što više tih ljudi i pokušamo da ih odvratimo od toga. Njihove priče nisu patetične, nisu bolne i neobične, one su nečujne jer su to ljudi koje je napustila nada i želja da promene nešto, pa su se zauvek okrenuli ulici. Svoju sudbinu prihvataju s neverovatnim mirom, čini se da im bolje sutra ne treba, čak i kada im se nudi, većina njih nekako bi radije da ostane tu gde jeste, nigde.

Šanse za reintegraciju beskućnika postoje, pogotovo onih koji su relativno radno sposobni, jer čim postoji mogućnost zapošljavanja, postoji i rešenje finansijskih problema.

Što se tiče reintegracije, treba biti realan, ali mi duboko verujemo da za svakoga ima šanse i da će sa naših radionica izaći bar sa jednom korisnom rečenicom koja će ga u nekom trenutku usmeriti prema pozitivnijem ishodu.

Usluge koje se mogu dobiti u našem Dnevnom klubu su:

 

  • mogućnost tuširanja
  • psiho-socijalna podrška
  • edukacija o sticanju osnovnih životnih veština kroz individualno-savetodavni rad ili drugih edukativnih aktivnosti;
  • pomoć i posredovanje u obezbeđivanju dostupnosti drugih usluga (poput zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, pravnih i dr.);
  • grupe podrške za zavisnike od psihoaktivnih supstanci;
  • pomoć pri odlasku na lečenje (psihijatar, supstitucionalna terapija metadonom, terapijska zajednica, grupe anonimnih alkoholičara i slično)
  • Informacije o HIV-u i AIDS-U, hepatitisu B i C i svim ostalim seksualno i krvlju prenosivim bolestima
  • Informacije o svim vladinim i nevladinim ustanovama koje u svojoj osnovi imaju socijalni karakter (ustanove za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, centri za socijalni rad..) 

Do sada je u ovaj Dnevni klub došlo preko 80 korisnika. Prostor je opremljen zahvaljujući različitim donacijama.

Pored kreativnih radionica, razgovaramo sa ljudima što njima mnogo znači, svaki dan dolazi oko dvadesetak korisnika koji se ovde rado okrepe. Uređujemo prostorije na spratu kako bi se Dnevni klub mogao proširiti jer je zainteresovanost u porastu. 

Dnevni klub je otvoren za sve korisnike dva puta nedeljno, sredom i petkom od 11:00 do 14:00 sati. Za sve dodatne informacije nam se možete javiti putem besplatne telefonske linije 0800 104 100, ili putem email-a: info@izlazak.org

Sećajući se reči koje je izrekao Gospod Isus: “Veća je sreća davati nego primati”. I to bi trebalo da bude srž i društveno odgovornog poslovanja.

Autor: Jelena Denčić

 

 


Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.


 

 


]]>
Thu, 25 Jun 2020 19:59:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3614/medjunarodni-dan-borbe-protiv-zloupotrebe-i-nezakonite-trgovine-drogoma.html
Otvaranje izložbe "Peštanski đaci: Petar Dobrović, Zora Petrović, Ivan Radović i Ivan Tabaković" http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3594/otvaranje-izlozbe-pestanski-djaci-petar-dobrovic-zora-petrovic-ivan-radovic-i-ivan-tabakovic.html U četvrtak, 18. juna u 20 časova u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog biće otvorena izložba Peštanski đaci: Petar Dobrović, Zora Petrović, Ivan Radović i Ivan Tabaković, autorke Marte Đarmati. Izložbu će otvoriti Klara Sentđerđi, direktorka Odeljenja za kulturu Ambasade Mađarske Kolegijum Hungarikum. ]]>  

Četvoro umetnika koji su rođeni krajem 19. veka u južnim županijama tadašnje Mađarske, školovali su se na Akademiji lepih umetnosti u Budimpešti. Građanski porodični status i znanje mađarskog jezika usmerili su ih ka Budimpešti koja je početkom 20. veka privukla veliki broj mladih umetnika. 

Postavku čine sedamnaest slika i crteža iz fonda Spomen-zbirke, koji će uz dokumentarne panoe približiti posetiocima na koji su način umetnici usvojili uticaje klasičnog umetničkog obrazovanja i novih ideja modernog doba.

Izložba kojom Spomen-zbirka obeležava i datum rođenja svog darodavca Pavla Beljanskog biće otvorena od 18. juna do 23. avgusta.

]]>
Tue, 16 Jun 2020 09:28:00 +0100 Događaji i priče iz muzeja http://presscentar.uns.org.rs/info/Vesti-iz-muzeja/3594/otvaranje-izlozbe-pestanski-djaci-petar-dobrovic-zora-petrovic-ivan-radovic-i-ivan-tabakovic.html
Izložba brendova „Kvalitet života“ na Petrovaradinskoj tvrđavi http://presscentar.uns.org.rs/info/3571/izlozba-brendova-kvalitet-zivota-na-petrovaradinskoj-tvrdjavi.html U okviru ovogodišnjeg 19. Festivala optimizma i porodice – Baby Exit, 27. i 28. juna na Petrovaradinskoj tvrđavi biće otvorena izložba brendova pod nazivom „Kvalitet života“ kao zahvalnost svim humanim ljudima koji su dali svoj doprinos u vreme pandemije korona virusa. ]]>  

 

Izložba će predstavljati i podsetnik za sve da život ne sme da stane i ukazuje na važnost privrede i društvenog oživljavanja Srbije.

Svi zainteresovani imaće priliku da svojim zanimljivim fotografijama, programima, predlozima ili aktivnostima oslikaju period izolacije iz svog ugla i pokažu dobar primer angažovanog stava nakon korone.

Svoju ponudu mogu da predstave kao poster na izložbi ili uz dodatnog promotera, dok su širi pokroviteljski paketi mogući kroz poklon program, zanimljiv štand ili neki drugi performans, kao i učešće u Internet kampanji.


Za dodatne informacije:

NVO InterArt

organizacija Baby Exit-a

Mob: 063 597 308

 

Festival optimizma – Baby Exit je manifestacija visokih moralnih vrednosti koja na jedinstven način afirmiše značaj porodice i važne društvene ciljeve za odrastanje dece. Zadatak joj je da stvori dobar okvir društva kroz čvrste temelje kulture mladog čoveka. Festival porodice, Baby Exit je prihvatio misiju da u narednom periodu stvori ambijent za razvoj i afirmaciju talentovane i kreativne dece za ponos nacije.

 


Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.


]]>
Thu, 4 Jun 2020 09:37:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3571/izlozba-brendova-kvalitet-zivota-na-petrovaradinskoj-tvrdjavi.html
Srbija na kineskoj televiziji CCTV 13 http://presscentar.uns.org.rs/info/3556/srbija-na-kineskoj-televiziji-cctv-13.html Poseta kineskih lekara i stručnjaka Srbiji bila je glavna tema emisije "Globalni pogled na prethodna 24 sata", emitovane na kineskom informativnom kanalu CCTV 13. ]]>

Prilog u trajanju od 20 minuta veoma je pozitivno govorio o Srbiji, našim i kineskim stručnjacima i merama koje je naša država preduzela, kao i o prijateljstvu dva naroda i dve zemlje.

 

Posebno je istaknuto kako su naši i kineski strčnjaci radili "rame uz rame" u savladavanju najvećih prepreka i izazova u lečenju i sprečavanju širenja Kovid 19 virusa. Najavljene su i posebne emisije u narednim danima i na drugim kineskim TV kanalima.

 

Marko Stojanović, Beograd

]]>
Wed, 22 Apr 2020 21:20:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3556/srbija-na-kineskoj-televiziji-cctv-13.html
Čika Pecina vesela škola http://presscentar.uns.org.rs/info/3554/cika-pecina-vesela-skola.html Petar Marš je novinar, radijski voditelj, satiričar, scenarista, a po struci – mašinski inženjer. Ipak Beograđanima i deci najpoznatiji je kao Čika Peca – pisac za decu i autor kultne radijske emisije, uz koju su odrastale mnoge generacije, „Peca i deca“. ]]>

Ističe da je želeo da tokom vanrednog stanja u zemlji ostane u kontaktu sa decom i pomogne im da uče igrajući se.

„Iz te ideje je nastala Čika Pecina vesela škola. Svakodnevno objavljujem na svom fejsbuku pesme koje mogu da pomognu u učenju, jer se tiču školskog gradiva. Niko nikad nije napisao pesmu o trouglu ili palatalizaciji, na primer. Mislim da će deci tako biti interesantnije da uče“, objašnjava Čika Peca.

(foto: Facebook Peca Petrović Marš)

Petar Marš je napisao više od hiljadu i pet stotina pesama za decu, koje su godinama čitane svakog jutra na radiju Studio B, a mnoge od njih su komponovane i izvođene na muzičkim festivalima. Pokrenuo je prvi „tabloid“ za decu „Hoću-neću“, scenarista je crtanog filma „Čudna šuma“ i petnaest epizoda „Soskovih čarolija“, a 2007. dobitnik je prestižne nagrade „Dositejevo pero“.

 

 

APRILI - LI – LI

U laži su noge kratke, 

 al' nekad su laži slatke.


Aprilu je prvom mana –

što on nije svakog dana.


Kada ništa ne bi krili,

ne bi bilo aprili – li!


To smo dobro zamislili

svakog dana aprili – li!


Da l' veruješ, druže mili,

petice smo svi dobili.


Sutra malo, aprili – li.


]]>
Fri, 10 Apr 2020 13:14:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3554/cika-pecina-vesela-skola.html
Pomoć osobama sa hendikepom tokom vanrednog stanja http://presscentar.uns.org.rs/info/3553/pomoc-osobama-sa-hendikepom-tokom-vanrednog-stanja.html Udruženje studenata sa hendikepom je pokrenulo u Beogradu akciju pružanja pomoći osobama koje spadaju u osetljive grupe zbog korona virusa ili im je funkcionisanje otežano zbog vanrednog stanja. Volonteri ovog udruženja obavljaće kupovine namirnica, lekova, obaljati plaćanje u pošti i druge neophodne aktivnosti ]]>

 

Svakog dana do 19 sati možete poslati mejl na office@ush.rs ili pozvati broj 069/730-756. Potrebno je napisati ime i prezime, iz kog ste dela grada, tačnu adresu i broj telefona, kao i spisak artikala, objekte u kojima želite da se obavi kupovina i okvirnu cenu. Volonteri ovog udruženja će narednog dana obavljati kupovine i donositi na kućnu adresu.

Nakon preuzimanja korisnik daje novac. 

Prednost će imati mlade osobe sa hendikepom. 

Više o akciji možete pogledati na: 

https://www.facebook.com/pg/ush111/posts/?ref=page_internal

https://ush.rs/prijave-za-servis-podrske-za-osobe-sa-hendikepom/
https://ush.rs/poziv-za-volontere/

 

]]>
Mon, 6 Apr 2020 11:52:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3553/pomoc-osobama-sa-hendikepom-tokom-vanrednog-stanja.html
Besplatna anonimna telefonska podrška osobama zavisnim od droga i ljudima u oporavku u doba pandemije korona virusa (COVID-19) http://presscentar.uns.org.rs/info/3549/besplatna-anonimna-telefonska-podrska-osobama-zavisnim-od-droga-i-ljudima-u-oporavku-u-doba-pandemije-korona-virusa-covid-19.html Pored besplatnog i anonimnog savetovališta i telefonske linije 0800 104 100 od 8-16 sati radnim danima, savetnicima se može pristupiti i putem online individualnih sastanaka i grupa podrške. ]]>  

Telefonski razgovor i online psiho-socijalna podrška su nešto što dokazano pomaže i što i SZO (Svetska zdravstvena organizacija) trenutno preporučuje na globalnom nivou.

Besplatna anonimna telefonska linija namenjena je za pomoć svima onima koji imaju ili su imali problema sa zloupotrebom droga, te su ugroženi i trenutnim stanjem izazvanim sa pojavom ove globalne pandemije.

Osnovni cilj Udruženja Izlazak je da doprinese ne samo poboljšanju uslova života i zdravlja osoba i porodica kojima je zavisnost narušila živote, već i da utiče na smanjenje posledica koje trenutna izolacija usled pandemije korona virusa može imati na oporavak od zavisnosti.

Udruženje Izlazak postoji od 2008. godine a implementira regionalni projekat pod nazivom „Biram Oporavak“, u partnerstvu sa Svetskom Federacijom Protiv Droge (WFAD). Projekat se realizuje sa ciljem da se unaprede servisi za osobe u problemu zavisnosti, te je uspostavljeno besplatno i anonimno savetovalište i telefonska linija 0800 104 100 kako bi se pomoglo što većem broju porodica i pojedinaca pogođenih ovim problemom.

Više informacija o povezanosti zavisnosti, oporavka i korona virusa mozete dobiti i na www.biramoporavak.com

 

 


Informacija može da sadrži stav koji nije stav Press centra UNS-a, ukoliko to nije izričito navedeno. Odgovornost za sadržinu informacije i tačnost podataka snose fizička lica ili pravna lica u čije ime je Press centar prosledio informaciju.

]]>
Mon, 30 Mar 2020 16:03:00 +0100 PC info http://presscentar.uns.org.rs/info/3549/besplatna-anonimna-telefonska-podrska-osobama-zavisnim-od-droga-i-ljudima-u-oporavku-u-doba-pandemije-korona-virusa-covid-19.html