Predstavljanje rezultata istraživanja

Predstavljanje rezultata istraživanja "ProOptimist indeks" za 2019. godinu 30/01/2019