Konferencija za novinare Udruženja studenata sa hendikepom „Pristupačnost javnog i taksi prevoza za osobe sa hendikepom

Konferencija za novinare Udruženja studenata sa hendikepom „Pristupačnost javnog i taksi prevoza za osobe sa hendikepom" 9/09/2022