Prolom voda
Prolom voda
Naslovna  |  Foto

Uručenje godišnjih nagrada UNS-a

Prilikom objavljivanja fotografija preuzetih sa sajta Press centra navedite izvor: Press centar UNS ili www.presscentar.rs

Uručenje godišnjih nagrada UNS-a 21/12/2021

Uručenje godišnjih nagrada UNS-a 21/12/2021

Uručenje godišnjih nagrada UNS-a 21/12/2021

Uručenje godišnjih nagrada UNS-a 21/12/2021

Uručenje godišnjih nagrada UNS-a 21/12/2021

Uručenje godišnjih nagrada UNS-a 21/12/2021

Uručenje godišnjih nagrada UNS-a 21/12/2021

Živojin Rakočević 21/12/2021

Olivera Milošević 21/12/2021

Olivera Milošević 21/12/2021

Jelena Zorić 21/12/2021

Sandra Petrušić 21/12/2021

Sandra Petrušić 21/12/2021

Ksenija Pavkov 21/12/2021

Ksenija Pavkov 21/12/2021

Vladislav Filipović 21/12/2021

Vladislav Filipović 21/12/2021

Anđelka Mali 21/12/2021

Anđelka Mali 21/12/2021

Đorđe Jevtić 21/12/2021

Đorđe Jevtić 21/12/2021

Marko Nedeljković 21/12/2021

Dr Marko Nedeljković 21/12/2021

Goran Sivački 21/12/2021

Goran Sivački 21/12/2021

Ninoslav Miljković 21/12/2021

Zoran Strika 21/12/2021

Zoran Strika 21/12/2021

Dragutin Backo Gregorić i Dragana Peskarević 21/12/2021

Dragutin Backo Gregorić 21/12/2021