Prolom voda
Prolom voda
Naslovna  |  Foto

"Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu snagu na onlajn platformama na Zapadnom Balkanu"

Prilikom objavljivanja fotografija preuzetih sa sajta Press centra navedite izvor: Press centar UNS ili www.presscentar.rs

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Tanja Jakobi 19/09/2023

Branka Anđelković 19/09/2023

Ljubivoje Radonjić 19/09/2023

Armin Šestić 19/09/2023

Brikene Dionizi 19/09/2023

Penot Matthieu 19/09/2023

Slađana Kiković 19/09/2023

Stefan Todić 19/09/2023

Tamara Petrović 19/09/2023

Dušan Vasiljević 19/09/2023

Katarina Lukić 19/09/2023

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Diskusija "Otkrivanje potencijala: Kako osnažiti radnu

Katarina Pantelić 19/09/2023