Evropsko Seniorsko Prvenstvo u tekvondu i paratekvondu ManĨester 19-22. maj 2022.
26/05/2022

Evropsko Seniorsko Prvenstvo u tekvondu i paratekvondu ManĨester 19-22. maj 2022. 26/05/2022