Obeležavanje Svetskog dana bubrega i promcija brošure

Obeležavanje Svetskog dana bubrega i promcija brošure "ZAJEDNO kroz hroničnu bubrežnu insuficijenciju" 14/03/2024