Koncert Beogradskog sindikata u Novom Sadu u sklopu festivala

Koncert Beogradskog sindikata u Novom Sadu u sklopu festivala "Dan pobede - filmske priče o osvajanju slobode" 3/11/2021